วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554

การเลี้ยงปลาดุกในโอ่งน้ำ

การเลี้ยงปลาดุกในโอ่งเก็บน้ำ
         การเลี้ยงปลาดุก  เป็น วิธีการเลี้ยงปลาอีกวิธีหนึ่งที่สามารถเลี้ยงกันได้ง่าย และสำหรับสถานที่ก็ใช้พื้นที่ไม่เยอะ และสามารถเคลื่อนย้ายท่อปูนซีเมนต์ได้ง่ายด้วย ค่าลงทุนในการการเลี้ยงก็ไม่มากสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมได้ ส่วนผลตอบแทนก็เป็นที่น่าภูมิใจครับ
        1.  เติมน้ำลงในโอ่งน้ำประมาณ 2  ฟุต ปล่อยทิ้งไว้  1  สัปดาห์  แล้วค่อยนำปลามาปล่อย  อัตราการปล่อยปลา  100-150 ตัว 
        2.  การเปลี่ยนถ่ายน้ำ  เปลี่ยนน้ำสัปดาห์ละ  1  ครั้ง  ใช้วิธีการเพิ่มปริมาณน้ำำครั้งละ  1  ฟุต ทุก  2  วัน  จนกว่าปริมาณน้ำจะเต็มโอ่ง หลังจากที่น้ำเต็มโอ่งแล้ว การเปลี่ยนถ่ายน้ำครั้งต่อไป เราจะใช้วิธีการลดปริมาณน้ำในโอ่งลง ให้เหลือน้อยลง คือลดลง 1/4 ของปริมาณน้ำทั้งหมด
         3.  เมื่อลดปริมาณน้ำเสร็จแล้ว เราก็จะเริ่มขั้นตอนของการเพิ่มปริมาณน้ำขึ้นไปเรื่อย ๆ จนกว่าปลาที่เลี้ยงไว้จะเจริญเติบโตเต็มที่
         การเลี้ยงปลาในโอ่งน้ำ เราจะใช้อีเอ็ม เทลงในโอ่งเลี้ยงปลาสัปดาห์ละ  1  ครั้ง เพื่อปลาที่เราเลี้ยงไว้จะได้แข็งแรง ทำให้ปลากินอาหารได้ดีขึ้น
         ภาพนี้ ผมผึ่งปล่อยลงโอ่งน้ำ เมื่อต้นเดือนสิงหาคม ครั้ง  ตอนนี้โตแล้วครับ ใกล้จะจับขายได้แล้ว
   
การให้อาหาร
           1-2 เดือนแรก ให้อาหารเฉพาะตอนเย็น วันละ 1  ครั้ง หลังจากสองเดือนผ่านไปก็ให้อาหารเช้า-เย็น หลังจากให้อาหารปลาเสร็จ ให้สังเกตดูว่าอาหารที่ให้นั้นปลากินหมดมั้ย ถ้าไม่หมด ก็ให้ลดปริมาณอาหารที่ให้ลง เพื่อป้องกันน้ำเน่าเสียแหล่งจำหน่าย
           ขายตามหมู่บ้านครับ กิโลกรัมละ  60-70  บาท1 ความคิดเห็น: