วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การเลี้ยงกบในบ่อดินกับการทำเกษตรพอเพียง

การทำเกษตรแบบพอเพียง
          ความพอเพียง
          -  ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียน
             ตนเองและผู้อื่น เช่นการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
          -  ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป
             อย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
             จากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ
          -  การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
             ด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
              ในอนาคตทั้งใกล้และไกล 

  
กิจกรรมที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราให้ดีขึ้น นั่นก็คือการทำเกษตรแบบพอเพียง

การเลี้ยงกบ
         การเลี้ยงกบ ก็เป็นการสร้างรายได้ให้เกิดอีกทางหนึ่ง ซึ่งสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แม้จะทำไม่ได้ตลอดทั้งปีก็ตาม

บ่อพ่อแม่พันธุ์


บ่อเพาะฟัก
 


บ่ออนุบาลลูกอ๊อด
 

บ่อขุน
 

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559

เจาะน้ำบาลดาลเพื่อการเกษตร ใช้ในฤดูแล้ง

เจาะน้ำบาลดาลเพื่อการเกษตร
ในฤดูแล้งชาวไร่ชาวสวนมักมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำพอสมควร ยิ่งทุกวันนี้ป่าไม้โดนทำลายไปมากทำให้ฟ้าฝนไม่ค่อยดี ดังนั้นการเจาะน้ำบาดาลเป็นอีกวิธีหนึ่งในการแก้ปัญหา แต่ก็มีต้นทุนค่าใช้จ่ายมากพอสมควร น้ำเป็นสิ่งสำคัญดังคำกล่าวที่ว่า “น้ำคือชีวิต”

วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ปรับปรุงพื้นที่เลี้ยงกบ ต้อนรับฤดูกาลใหม่ กับการเพาะเลี้ยงกบ ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

20 พฤศจิกายน 2558
ปรับปรุงพื้นที่เลี้ยงกบ ต้อนรับฤดูกาลใหม่ กับการเพาะเลี้ยงกบ ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ท่านใดสนใจการเพาะเลี้ยงกบยินดีให้คำแนะนำฟรีไม่คิดตังค์ ครับ

เตรียมบ่อสำหรับเลี้ยงกบเนื้อ ขนาดความลึก 1 เมตร กว้าง 10 x 20 เมตร  สำหรับเลี้ยงกบ


ปรับปรุงพื้นที่บ่อเพาะจากบ่อผ้ายาง เตรียมทำเป็นบ่อปูนซีเมนต์ แต่รูปแบบของการเลี้ยงกบยังคงเลี้ยงในรูปแบบของบ่อดินเช่นเดิมสมาชิกใหม่ของฟาร์มเลี้ยงกบ
         รับสมาชิกใหม่เข้ามาได้ 2-3 เดือนแล้วครับ


          ท่านใดสนใจลูกกบไปเลี้ยงติดต่อซื้อลูกกบได้ที่บ่อเลี้ยงนะครับ หรือติดต่อผ่าน facebook ชื่อ คนเลี้ยงกบ จำหน่ายลูกพันธุ์กบ  หรือติดต่อผ่าน facebook ชื่อ กลุ่มผู้เลี้ยงกบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ครับ

       

วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2558

การเพาะเลี้ยงกบในบ่อดิน

การเลี้ยงกบในบ่อดิน 2558
15 มีนาคม 2558
 The frog in the pond in 2558 .
March 15, 2558

          พบกันในฤดูกาลใหม่กับการเลี้ยงกบในบ่อดิน  ในปัจจุบันกบตามธรรมชาติแทบจะไม่มีให้เราได้พบเห็นกัน เนื่องจากกบเป็นสัตว์ที่มีความนิยมในการบริโภคกันมาก จึงทำให้อาชีพจับกบขาย เป็นอาชีพที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ จึงทำให้กบที่มีในธรรมชาติหมดไป แม้แต่ลูกอ๊อดที่เกิดขึ้นมา ก็ยังไม่มีโอกาสที่โตขึ้นเป็นกบได้ จึงทำให้เกิดอาชีพการเลี้ยงกบขึ้น ทำให้มีผู้คิดค้นหาวิธีการเลี้ยงกบ และพัฒนาการเลี้ยงกบในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงกบในบ่อดิน บ่อปูน หรือการนำเอายางรถยนต์มาทำเป็นที่เลี้ยงกบ ฯลฯ
              แต่ไม่ว่าจะเป็นการเลี้่ยงกบในรูปแบบใด ล้วนแต่มีปัญหาในการเลี้ยงทั้งนั้น ปัญหาที่พบ นั่นก็คือ อัตราการรอดตายของลูกกบที่เลี้ยง
              จากประสบการณ์การเลี้ยงกบที่ผ่านมาก หากผู้ที่สนใจการเลี้ยงกบ ขอแนะนำการเลี้ยงกบในบ่อดินจะดีกว่า เนื่องจากว่าการเลี้ยงในบ่อดินจะมีอัตราการรอดตายสูงกว่าการเลี้ยงในรูปแบบ ต่าง ๆ การเลี้ยงกบในบ่อดินจะพบปัญหาการตายของกบน้อย ไม่พบปัญหาเรื่องโรคกบ หรือโรคท้องแดง ฯลฯ และก็ไม่ให้ใช้ยาปฏิชีวนะ

              มาดูการเลี้ยงบ่อดิน ว่าวิธีการเลี้ยงเขาเลี้ยงกันยังไง

              1. บ่อเพาะลูกอ๊อด
              2. บ่ออนุบาลลูกอ๊อด
              3. บ่อคัดแยกขนาดลูกกบ
              4. บ่อเลี้ยงกบโต


See you in the new season with a frog in a pond . In the frog 's natural that we hardly saw each other. Because frogs are animals that are very popular with consumers . Caught a frog sale Job creation is a substantial income . Frog out there in nature . Even tadpoles born. There is no chance to grow into frogs . As a result, careers frog up . Find out how to make people think of frogs . Frog and development in ways that vary . Whether frogs in ponds , concrete ponds or the introduction of tire to make the frogs etc.


But whether the frogs in any form . But there are problems in raising my problem is that the survival rate of tadpole shrimp .


From frogs to the very last . For those interested in frogs . Encourage the frogs in the ponds is better. Because the pond culture will have a higher survival rate than the culture in various forms . The frogs in ponds encounters a dead frog . No disease problems frog Red or stomach diseases , etc., and do not take antibiotics .  


See rearing ponds How friendly they eat it.
1. Hatchery tadpoles
2. faux nursery ponds
3. tadpole pond size sorting .
4. Big Frog Pond