วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การเลี้ยงกบในบ่อดินกับการทำเกษตรพอเพียง

การทำเกษตรแบบพอเพียง
          ความพอเพียง
          -  ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียน
             ตนเองและผู้อื่น เช่นการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
          -  ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป
             อย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
             จากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ
          -  การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
             ด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
              ในอนาคตทั้งใกล้และไกล 

  
กิจกรรมที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราให้ดีขึ้น นั่นก็คือการทำเกษตรแบบพอเพียง

การเลี้ยงกบ
         การเลี้ยงกบ ก็เป็นการสร้างรายได้ให้เกิดอีกทางหนึ่ง ซึ่งสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แม้จะทำไม่ได้ตลอดทั้งปีก็ตาม

บ่อพ่อแม่พันธุ์


บ่อเพาะฟัก
 


บ่ออนุบาลลูกอ๊อด
 

บ่อขุน
 

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559

เจาะน้ำบาลดาลเพื่อการเกษตร ใช้ในฤดูแล้ง

เจาะน้ำบาลดาลเพื่อการเกษตร
ในฤดูแล้งชาวไร่ชาวสวนมักมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำพอสมควร ยิ่งทุกวันนี้ป่าไม้โดนทำลายไปมากทำให้ฟ้าฝนไม่ค่อยดี ดังนั้นการเจาะน้ำบาดาลเป็นอีกวิธีหนึ่งในการแก้ปัญหา แต่ก็มีต้นทุนค่าใช้จ่ายมากพอสมควร น้ำเป็นสิ่งสำคัญดังคำกล่าวที่ว่า “น้ำคือชีวิต”

วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559

การเลี้ยงกุ้งล็อบสเตอร์ สร้างรายได้ จังหวัดอุบลราชธานี

การเลี้ยงกุ้งล็อบสเตอร์ในบ่อพลาสติก

         นายอำนาจ  วงศ์ที ที่อยู่ บ้านค้อ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ทำงานเป็นพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง ผันชีวิตมาเลี้ยงกุ้งล็อบสเตอร์ เป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
ท่านใดสนใจลูกพันธุ์กุ้ง ติดต่อ 085-4935656

บ่อเพาะ และบ่อฟัก ลูกกุ้ง

         การเลี้ยงกุ้งล็อบสเตอร์ สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยงแบบพึ่งพาตนเองได้ เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาอาชีเสริม การเลี้ยงกุ้งล็อบสเตอร์น้ำจืด เลี้ยงง่าย โตเร็ว


ขั้นตอนการเตรียมบ่อ
         1.  ขุดบ่อลึกประมาณ 70-80 เซนติเมตร หลังจากนั้นนำพลาสติกลงมาปู แล้วใช้ดินกลบขอบพลาสติก เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำในบ่อแห้งเร็ว
         2.  นำตาข่ายมาล้อมรอบ ๆ บ่อเพื่อป้องกันศัตรูที่จะเข้ามากินลูกกุ้งที่อยู่ในบ่อ
         3. เติมน้ำลงไปในบ่อ แต่อย่าเติมจนน้ำล้นบ่อ
 
        4.  หลังจากนั้นนำทางก้านมะพร้าว และพืชจำพวกสาหร่าย ผักบุ้ง กระเฉด แหน ฯลฯ ใส่ลงไปในบ่อเพื่อเป็นที่หลบซ่อน และเป็นแหล่งอาหารของกุ้ง

        5.  หลังจากที่เตรียมบ่อเลี้ยงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็นำลูกกุ้งที่เราอนุบาลไว้ลงในบ่อเลี้ยง

วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ปรับปรุงพื้นที่เลี้ยงกบ ต้อนรับฤดูกาลใหม่ กับการเพาะเลี้ยงกบ ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

20 พฤศจิกายน 2558
ปรับปรุงพื้นที่เลี้ยงกบ ต้อนรับฤดูกาลใหม่ กับการเพาะเลี้ยงกบ ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ท่านใดสนใจการเพาะเลี้ยงกบยินดีให้คำแนะนำฟรีไม่คิดตังค์ ครับ

เตรียมบ่อสำหรับเลี้ยงกบเนื้อ ขนาดความลึก 1 เมตร กว้าง 10 x 20 เมตร  สำหรับเลี้ยงกบ


ปรับปรุงพื้นที่บ่อเพาะจากบ่อผ้ายาง เตรียมทำเป็นบ่อปูนซีเมนต์ แต่รูปแบบของการเลี้ยงกบยังคงเลี้ยงในรูปแบบของบ่อดินเช่นเดิมสมาชิกใหม่ของฟาร์มเลี้ยงกบ
         รับสมาชิกใหม่เข้ามาได้ 2-3 เดือนแล้วครับ


          ท่านใดสนใจลูกกบไปเลี้ยงติดต่อซื้อลูกกบได้ที่บ่อเลี้ยงนะครับ หรือติดต่อผ่าน facebook ชื่อ คนเลี้ยงกบ จำหน่ายลูกพันธุ์กบ  หรือติดต่อผ่าน facebook ชื่อ กลุ่มผู้เลี้ยงกบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ครับ