วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

การผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย เกมส์จับคู่เพิ่มทักษะเด็กๆ สื่อฝึกทักษะเด็กปฐมวัย

เกมการจัดหมู่ สัตว์บก สัตว์น้ำ

สนใจติดต่อสอบถาม :
คุณนุช   สีสิม โทร: 085-4154628
 


วัสดุที่ใช้
        1.     กระดาษ A
        2.     กระดาษแข็ง
        3.     ไม้บรรทัดเหล็ก
        4.     คัดเตอร์
        5.     กระดาษกาว  2  หน้า (หรือกาวน้ำ)
        6.     กระดาษสี (ลวดลาย หรือสีล้วน)
        7.     สติ๊กเกอร์ใส
               
ขั้นตอน
1.     กำหนดกรอบและขนาดของรูปภาพ  ลงในกระดาษ A4 (ขนาดของกรอบรูปความสูง  2.13"  กว้าง  2.65"  จำนวน  8  ช่อง หรือแล้วแต่ความเหมาะสม) จากนั้นหารูปมาติดลงในกรอบที่เราทำไว้ ดังรูป  (แล้วแต่จะกำหนดขนาด) อาจจะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยทำก็ได้นะครับ จะได้ง่ายขึ้น
2.     ตัดกระดาษแข็งที่เราเตรียมไว้ ให้ได้ขนาดเท่ากับ  (สูง  13"  กว้าง  10" )  จำนวน  3  แผ่น

        -  กระดาษแข็งแผ่นที่  1  ให้นำแบบที่เตรียมไว้ในข้อที่  1  มาติดทับลงไป  (ดังรูป)
        -  กระดาษแข็งแผ่นที่  2  ให้นำกระดาษสี (สีล้วนหรือลวดลาย)  ที่เตรียมไว้มาติดทับลงไป  (ดังรูป)


3.     นำกระดาษแข็งแผ่นที่  1  ที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว  ตัดตามช่องที่เราออกแบบไว้  (ดังรูป)
       3.1  เมื่อตัดเสร็จแล้ว เราก็จะได้กระดาษแข็งที่มีช่องว่าง  8  ช่อง  และไ้ด้ชิ้นงาน จำนวน  8  ชิ้น    ดังรูป
        3.2  จากนั้นให้ทากาวด้านหน้าของกระดาษแข็งที่เราตัดเอารูปภาพออก แล้วนำกระดาษสีที่มีลวดลายมาติดทับลงไป ดังรูป

4.  นำกระดาษแข็ง  แผ่นที่ 1  มาทากาวด้านหลัง แล้วติดทับลงไปในกระดาษแข็งแผ่นที่  2 ที่เราเตรียมไว้  เราก็จะได้บล็อก  ดังรูปที่  3
                     รูปที่  1                                                    รูปที่  2                                                             รูปที่  3

5.  นำกระดาษแข็งแผ่นที่  3  เตรียมไว้ในขั้นตอนที่  2 นำมาหุ้มด้วยกระดาษสี แล้วนำมาประกอบเข้าบล็อกที่เราเตรียมไว้ในขั้นตอนที่  4  (รูปที่ 3)  เพื่อทำเป็นหน้าปก
6.   เมื่อประกอบกันเสร็จแล้ว  เราก็จะได้เกมการศึกษา ดังรูป


7.  ส่วนชื่อเกมการศึกษา และหน้าปก  ก็แล้วแต่จะตกแต่งเอานะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น